การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์การเรียนรวมเหล่าป่าก๋อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์การเรียนเหล่าป่าก๋อย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย โรงเรียนบ้านห้วยอัอ โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว และโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า ซึ่งมีกรรมการสถานศึกษา ครูของโรงเรียนดังกล่าว และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน