การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1