“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 8 พ.ย.60

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1