การประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1