โรงเรียนบ้านร้องเรือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านร้องเรือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (โครงการอัจฉริยะจรรยา) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเลย