การประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 1 พ.ย.2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.วีระ สุขทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม กำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1