ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ที่สนามสอบ โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา โรงเรียนบ้านดงสารภี โรงเรียนวัดอรัญญาราม และโรงเรียนบ้านทาเหมืองลึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่ทำการสอบ Pre O-NET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563