สพป.ลำพูน เขต 1 รับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมฝ่ายบริหาร

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ Vedio Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นเป็นการประชุมฝ่ายบริหารเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1