น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2562 ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 และคณะฯ  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย