ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวต้อนรับ ใน “กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” พร้อมมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทาป่าสัก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นตัวแทนรับมอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนอีกด้วย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562