การประเมิน ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประธานกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดลำพูน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน