กลุ่มส่งเสริมฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมปฏิบัติกิจกรรม big cleaning day เพื่อทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1  ณ  ห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน  เขต  1  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2562