ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน ยี้ห้อนิสสัน สีเทา หมายเลขทะเบียน นข 1205 ลำพูน ให้โรงเรียนตำบลบ้านแป้น และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ มาสด้า สีขาว หมายเลขทะเบียน บน 6869 ลำพูน ให้โรงเรียนบ้านป่าเลา เพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562