Vdo Conference

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม Vdo Conference แจ้งข้อราชการให้โรงเรียนในสังกัดฯ เวลา 13.00 น. ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เวลา 13.40 น. และ ประชุม Vdo Conference การขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษาประถมศึกษาลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562