พัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษากิจกรรม พัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว “สู่ลูกจ้างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมูศนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562