นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นตัวแทน สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ตามโครงการรเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน