สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมโครงการ “ปันน้ำใจในสายฝน”

ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมโครงการ “ปันน้ำใจในสายฝน” โดยสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดขึ้น โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมถ่ายรูปรับมอบเสื้อกันฝน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดฯ และท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วม อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562