++ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒”