ถวายเทียนพรรษาวัดกู่ละมัก

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดมณียาราม กู่ละมัก ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เนื่องในกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กล่าวคือ เทศกาลแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล สาเหตุที่ทำให้เกิดประเพณีขึ้นมาเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาติให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือนคือในช่วงวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชน จะนำเทียนไปถวายพระภิกษุเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณ ประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนที่ได้จากรังผึ้ง