ส่ง ศน.พงศ์รติ แก้วอ้าย กลับถิ่น

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ เดินทางไปส่ง นายพงศ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลพ. เขต 1 ซึ่งได้ย้ายไปรับ ตำแหน่งใหม่ ที่ สพป.ชม เขต 4 ในการนี้ได้กล่าวด้วยพร และมอบช่อดอกไม้เป็นกำลัง ในการนี้ได้ร่วมถ่ายรูปกับ ศน.พงศ์รติ และคณะจาก สพป.ลพ. เขต 1 ที่เดินทางมาส่งเพื่อเป็นที่ละรึก อีกด้วย ณ ห้องประชุม สพป.ชม. เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562