++ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์และประกาศรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การย้ายศึกษานิเทศก์ คลิกที่นี่

แบบประเมินองค์ประกอบและการให้คะแนนฯ และแบบคำร้องขอย้าย คลิกที่นี่