เปิดอาคารเรียนสุวิชาโนโรงเรียนบ้านป่าเลา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “สุชิชาโน” โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดย นายชาคริต อินแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลาเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้ร่วมชมการแสดงจากนักเรียน พบปะกับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับครูภายในโรงเรียน อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562