ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดลำพูนคนใหม่

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน คนใหม่ ซึ่งโอนย้ายมาจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี อีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562