โรงเรียนวัดป่าแดด รับมอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามกิจกรรมจิตอาสา CSR ของ สพป.สมุทรสาคร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางวนิดา สุภาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดด รับมอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินจำนวน 10,000 บาท ตามกิจกรรมจิตอาสา CSR โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตของ สพป.สมุทรสาคร นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมในการต้อนรับด้วย ณ โรงเรียนวัดป่าแดด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน