ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (ITA) จาก สพป.สมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายเดชอนัน คุนุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต สพป.สมุทรสาคร นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีต่อ ดร.กัลยา มาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1