ติดตามสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ และกำกับติตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ที่มาติดตามผลการดำเนินงาน ด้านองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562