++การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดคลิป วีดิโอและไฟล์เสียงได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/coronation2htm หรือสแกน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดูรายละเอียดที่นี่