พิธีลงนามข้อตกลงการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์พระราชา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์พระราชา โดยมีตัวแทนจาก บริษัท CPF จำกัด ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ ตัวแทนจากโรงเรียนวัดหนองซิว ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562