++การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 (KRS)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ขอให้ทุกโรงเรียนศึกษาข้อมูลเกณฑ์การประเมินและดำเนินการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com คลิกดูรายละเอียดที่นี่