โรงเรียนบ้านป่าเลา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน

https://drive.google.com/file/d/1yAlT0nmpYEt5jMHARPLmBFg5m6DRaug7/view?usp=sharing