อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความสามัคคี เสียสละ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562