ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.อำไพ บุญสูง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจอมขวัญ วิอุ่น ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้บุคลากรในสังกัดร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ