ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 เมษายน 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางภัสพร จันทร์ผง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน