++ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation)

ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation)ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คลิกที่นี่