++ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลครู ซึ่งดำเนินงานตามอำนาจมาตรา 62(1) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลครู ซึ่งดำเนินงานตามอำนาจมาตรา 62(1) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 คลิกที่นี่