++ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่