สู่โลกกว้าง ฉางข้าวน้อย

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสู่โลกกว้่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้อวยพรและให้ข้อคิดทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนชัน ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น อนุบาล 3 ที่จบการศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562