:: ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562