:: ประชาสัมพันธ์บริจาคสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ประชาสัมพันธ์บริจาคสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)