กีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนในกลุ่มตำบลศรีบัวบาน

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนในกลุ่มตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ได้ขึ้นไปมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่แข่งขันชนะเลิศ อีกด้วย ณ สนามกีฬาตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561