:: โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ คลิกอ่านประกาศ