:: โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกตามประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. คลิกอ่านประกาศ