การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยาบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไซ และโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ โดยมี มานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เป็นประธานการประชุม และนางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาุญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านห้วยไซ เป็นโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลห้วยยาบ