การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลศรีบัวบาน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจำบอน โรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนวัดหนองหล่ม และโรงเรียนวัดทุ่งยาว โดยมี นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เป็นประธานการประชุม และนางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาุญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียนวัดบ้านม้า เป็นโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลศรีบัวบาน