พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูนเปฌนประธานในพี่ธี ในการนี้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และทายาทเจ้า ตระกูล ณ ลำพูน ได้ประกอบพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา อนุเสาวรีย์ พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่าน ได้ประทานที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า “โรงเรียนจักรคำคณาทร” ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนละได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกๆปี คณะครู นักเรียน บุคคลากรทางการศึกษา ทายาทเจ้าตระกูล ณ ลำพูน จะประกอบพิธีสำคัญนี้ ขึ้น ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน