ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 “แม่ทา 1 เกมส์”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 ซึ่ง นายพัฒนดารา สมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 กล่าวรายงานเป็นการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทาป่าสัก บ้านทาปลาดุก บ้านทาป่าเปา บ้านผาตั้ง บ้านดอยแก้ว บ้านหล่ายทา บ้านศาลาแม่ทา บ้านร้องเรือ บ้านดงสารภี และวัดอรัญญาราม จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 1,040 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 89 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร และนักเรียนในเครือข่ายฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล แชร์บอบ และเปตอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเทศบาลตำบลทาสบชัย เทศบาลตำบลทาปลาดุก เทศบาลตำบลทาสบเส้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน และสำนักงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน