พิธีเปิดโครงการ “มอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ครั้งที่ 7 โรงเรียนวัดทุ่งยาว สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ”มอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ครั้งที่ 7 ซึ่งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และได้เห็นความสำคัญและเล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เยาวชนโรงเรียนวัดทุ่งยาว ซึ่งมีชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน ชมรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลศรีบัวบาน และนางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดทุ่งยาว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน