สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เพื่อพิจารณาโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน