โรงเรียนบ้านป่าเลา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านป่าเลา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่านประกาศ