โรงเรียนบ้านกองงาม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกองงาม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกองงาม